مادر و دختر

دیروز بعد از صبحانه خانمانه مون با ستاره زدیم بیرون برای پیاده روی. حدود یک ساعت با هم قدم زدیم و دویدیم و نرمش کردیم. تارا تمام مسیر رو با علاقه با من اومد و اصلا غر نزد. در مجموع 4.4 کیومتر راه رفتیم.  

/ 0 نظر / 35 بازدید