من این پیراهن رو نمیخوام بپوشم ....

دخترک بعضی روزها وقتی از خواب بیدار میشه اصلا تو مود خوبی نیست و سر هر چیز کوچکی بهانه میگیره و شروع میکنه به داد زدن و گریه کردن. امروز صبح هم از همین روزها بود. تارا خانم امروز گیر داده بود که میخواد پیراهن دیزنی شو بپوشه که عکس سیندرلا داره. من و باباش هم سعی میکردیم راضی اش کنیم که یک لباس دیگه بپوشه چون اون پیراهن بیشتر بدرد مهمونی و بازی میخوره و تو مدرسه باید لباس راحت تری تنش کنه.  خلاصه یک ربعی طول کشید تا راضی شد یک لباس دیگه انتخاب کنه.

این جور موقعها که تارا از اول صبح بهانه گیری رو شروع میکنه خیلی روزمون رو با انرژی شروع نمیکنیم و سر موقع هم نمیتونیم به کارمون برسیم. ولی خوب این هم بخشی از زندگیه. ما آدم بزرگ ها هم بعضی وقتها از یک دنده دیگه بلند میشیم و حال و حوصله نداریم.

/ 0 نظر / 40 بازدید