تعطیلات تابستانی تمام شد

هم تعطیلات تابستانی تمام شد و هم تعطیلات یک هفته ای من و تارا. سال تحصیلی جدید از هفته دیگه شروع میشه و تارا رسما میشه کلاس اولی.

تو این یک هفته که تعطیل بودیم یک روزش رو رفتیم با آیدا و مامانش پارک. یک روز هم با قطار رفتیم شمال هلند دیدن دوستم که بچه دومش بدنیا اومده. امروز هم بعد از نهار رفتیم لباس مخصوص باله خریدیم (اونم صورتی). آخه تارا خانم قراره از دو هفته دیگه بره کلاس حرکات موزون چشمک

این چند روز مرخصی واجب بود. هم برای من و هم برای تارا. از هفته دیگه ریتم زندگی دوباره تند میشه. 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید