سیگما

امروز میخواستم مشخصات و قیمت چند تا ماده رو از سایت سیگما بگیرم. روی قیمت که کلیک میکردم پیغام میداد که اطلاعات در دسترس نیست. تقریبا ١٠ تا ماده مختلف رو امتحان کردم و برای همه مواد همین پیغام رو داد

به همکارم نشونش دادم و اون هم چند باری تلاش کرد و گفت بگذار من با کامپیوتر خودم امتحان کنم. با کامپیوتر اون همه مشخصات در دسترس بود!

همکارم به شوخی گفت شاید فهمیدن تو ایرانی هستی....

/ 0 نظر / 6 بازدید