دیدن و شناختن

من استعداد زیادی تو هدیه خریدن ندارم.همیشه میرم سراغ راحت ترین هدیه . شاید به خاطر اینکه سعی نمیکنم دوستانم رو اونطور که هستند بشناسم و بفهمم علایقشون چیه. فهمیدن این چیزها سخت نیست. فقط باید خوب گوش کرد و همه چیز رو شنید نه اون چیزهایی رو که میخوای بشنوی. باید همه چیز رو دید نه فقط اون چیزی رو که دلت میخواد ببینی

یک جایی خوندم : ما چیزها رو اونطور نمیبینیم که هستند ، بلکه اونها رو اونطور میبینیم که خودمون هستیم 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید