المپیک زمستانی و ایران

امروز مثل چند روز قبل  بحث المپیک زمستانی موقع کافی بریک داغ بود و هلندی ها در موردش با هم به زبان هلندی حرف میزدند. یک دفعه یکی از همکارهای با ادب هلندی با خنده مسخره اش سوئیچ کرد به زبان انگلیسی و از من پرسید تیم ایران چند تا مدال برده تا حالا ؟ ها ها ها. من فکر کردم سوالش کمی جدیه و گفتم من بازی ها رو دنبال نمیکنم.

و بعد ادامه داد: از اتیوپی هم در مسابقات شرکت کردند.

 تازه دو ریالی ام افتاد و فهمیدم آقا داره مسخره میکنه که از جاهای گرمسیر که برف نمیاد در بازیهای زمستانی شرکت کردند.

منم چون بار اولی نبود که یک نفر بدون اینکه چیزی از ایران و آب و هواش بدونه و فکر کنه ایران هم مثل عربستان بیابونه چنین حرفی به من میزد کمی ناراحت شدم و گفتم : کجاش خنده داره؟ شاید تو هم فکر میکنی تو ایران اصلا کوه نداریم و برف هم نمیاد؟!

ندانستنش اشکالی نداره. گاهی یک نفر اطلاعی از کشورت نداره و میپرسه.اون موقع سعی میکنی براش توضیح بدی. ولی از این ناراحت میشم که چیزی نمیدانند و قضاوت بیخودی میکنند و از همه بدتر مسخره میکنند.

پ ن: خیلی سخته که رک و روراست باشی ولی در عین حال بی ادب نباشی. این هلندی ها گاهی از مرز ادب رد میشوند و حرفهاشون آزاردهنده میشه.

/ 0 نظر / 7 بازدید