کشور رویاها (dromenland)

 تارا دیروز با بابا نقشه جهان رو نگاه میکرده و میپرسیده کانادا کجاست و آیا کانادا از هلند بزرگتره و همینطور ایران رو تو نقشه پیدا کردن و بابا بهش نشون داده که ایران در نقشه شبیه یک گربه است و ...

در میان همین سوالها تارا از بابایی پرسیده که کشور رویاها در کجای نقشه جهانه ؟ 

بابایی گفته کشور رویاها واقعا وجود نداره و فقط تو رویاها و داستانهاست.

تارا قبول نکرده و گفته: نه سرزمین رویاها وجود داره و خیلی هم بزرگه. 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید