جریان زندگی در شهر

با باز شدن مدارس شهر زنده تر بنظر میاد. هر روز که از کنار ایستگاه قطار رد میشم و این جنب و جوش دوچرخه سوارها و پیاده هایی که منتظر ترام و اتوبوس هستند و یا دارن به طرف ایستگاه میرن تا سوار قطار بشن  رو میبنم حس خوبی بهم دست میده.

امروز تونستم نیم ساعت زودتر با آیلا بزنم بیرون.

/ 0 نظر / 67 بازدید