نهارخوران

هر وقت که میریم ایران چند روزی هم میریم گرگان پیش مامان و بابا تا هم هوایی عوض کنیم و هم تجدید خاطره بشه و هم در کنار مامان و بابا انرژی بگیریم. یکی از عادتهای خوب همسر جان ورزشکار من دو صبحگاهی هست. هر روز صبح زود قبل از صبحانه مسافت چهارده کیلومتری رفت و برگشت از خونه به نهارخوران رو با دو طی میکنه و موقع برگشت از نانوایی گلشهر یا سوپر سحر نان تازه میخره. این بار این عکسهای زیبا رو از نهارخوران گرفته.

/ 0 نظر / 130 بازدید