مقصریاب

نمیدونم چرا بعضی آدمها همیشه دنبال یک مقصر یا متهم میگردند تا یقه اش رو بگیرند و  شروع کنند به موعظه و تقصیر رو به گردنش بندازند. یکی دو بار که با چنین افرادی بخصوص تو محل کار روبرو میشم خیلی بهش توجه نمیکنم و نشنیده میگیرم ،  ولی وقتی ادامه پیدا کنه و تقریبا هر روز تکرار بشه  دیگه آستانه تحملم پایین میاد.

چند بار خواستم خودمو آماده کنم که بتونم یک جواب دندان شکن به همچین اشخاصی بدم. ولی یک کم که فکر میکنم میبینم ارزش نداره ذهنم رو بهش مشغول کنم. هر وقت چنین چیزی پیش اومد یک باشه خشک و خالی میگم  یا بهش میگم " آره تو راست میگی" و تمام.... اینطوری اون شخص رو خیلی راحت و بی دردسر راضی کردم و خودم هم ناراحت نشدم.

حکایت افرادی که خیلی ادعای فضل و اطلاعات دارن هم همینه.باید اجازه بدی یک ریز حرف بزنند و هر چی فکر میکنند میدونند بگن بدون اینکه باهاشون بحث کنی و اعصابت خورد بشه. 

پ ن: ای کاش بشه این تئوری ها رو در عمل به کار برد تا بتونیم کمتر درگیر این چیزهای پیش پا افتاده زندگی بشیم.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید