سی سالگی و .....

بابای آیدا از دوست خوب نوشت و من رو یاد دوستهای خوبی انداخت که فاصله ها از محبتشون نسبت به من کم نکرده و هر چند که دیر به دیر از من سراغ میگیرند ولی  هنوز به یادم هستند.

معمولا این قبیل دوستان از دوره لیسانس و فوق لیسانس برات میمونند. بخصوص اگر شهرستانی باشی و خوابگاهی. چند سال از بهترین سالهای جوانیت رو با همسن و سالهای خودت میگذرونی و هر روز صبح رو با اونها شروع میکنی و شب را با اونها به پایان میرسونی. با اونها بزرگ میشی و سالها بعد هم همیشه خاطرات اون روزها و شبها تو رو به وجد میاره و دلت برای اون دوره و اون آدمها تنگ میشه.

شنبه تولد ٣٠ سالگی ام بود و  من وارد دهه چهارم زندگیم شدم. تو این ٣-٢ روز چندین ایمیل از دوستان خوب دانشگاه تهران و علم و صنعتی ام دریافت کردم. چقدر خوشحال شدم وقتی فهمیدم هنوز جایی در گوشه قلبشون دارم و فاصله و گذشت زمان دوستی ما رو کمرنگ نکرده.

پ ن ١:  ٣٠ ساله شدم  و احساس میکنم به یک نقطه عطف رسیدم. یک احساسی میگه که دیگه باید جدی تر به زندگی و آینده فکر کنم. باید در انتظار تغییراتی باشم.

پ ن ٢: این فقط من نیستم که احساس میکنم باید منتظر  تغییراتی باشم. انگار اطرافیانم هم به همین فکر میکنند.....!

/ 0 نظر / 7 بازدید