من فردا خیلی کار دارم...

جمعه شب بابایی تارا رو برد بالا که آماده بشه برای خوابیدن. برنامه آماده شدن در سه مرحله انجام میشه:

1- دستشویی و لباس خواب پوشیدن

2- مسواک زدن و بو کردن دهان تارا و به به و چه چه کردن و تعریف کردن از ستاره

3- انتخاب کتاب و مطالعه 

بسته به میزان خستگی تارا خانم ممکنه تا سه تا کتاب هم بخونیم. ولی بیشتر مواقع کتاب اول تمام نشده ستاره در خواب عمیقی فرو رفته.

خلاصه جمعه شب که تارا با بابایی رفته بود مراسم خوابیدن رو انجام بده یک کمی باهاش گپ زده بود و بهش گفته بود : میدونی بابا من فردا خیلی کار دارم. باید نقاشی بکشم، کاردستی درست کنم، بازی کنم و ... . خیلی دوست دارم با شما هم بیام بیرون ولی بهتره بمونیم خونه من به کارهام برسم...

 

فکر کنم باید چند وقت دیگه یک منشی برای خانم استخدام کنیم از بس سرش شلوغه!...

/ 0 نظر / 31 بازدید