حس دوگانه

دقیقا یک ماه به مسافرت مونده. هر وقت نزدیک میشیم به زمان مسافرت به ایران حس دوگانه ای بهم دست میده. هم خوشحالم و هم نگران.

/ 0 نظر / 29 بازدید