دفاع دکترا و حلیم بادمجان

امروز دفاع یکی از دوستان ایرانی ما بود. دیگه گروه ایرانی ما کم کم داره تو دلفت سابقه دار میشه و اولین ورودی ها در حال تمام کردن دوره دکترا هستند.

نمیدونم چرا تو همه جلسات دفاع دکترا استرس عجیبی دارم . انگار خودم قراره سین جیم بشم و از نتایج ۴ سال کار دوره دکترام دفاع کنم. البته اون روز هم خواهد رسید.

آقای دکتر جوان دوستان و همکارانش را بعد از دفاع به نهار دعوت کرده بود و خانم و مادرش برای حدود ١٠٠ نفر غذای خانگی درست کرده بودند. واقعا سنگ تمام گذاشته بودند . من فکر نمیکنم بتونم چنین کاری بکنم. تنظیم کردن اون همه چیز واقعا کار مشکلیه.

باید این هلندی ها رو میدیدید که چطور با اشتها حلیم بادمجان میخوردند و تعریف میکردند. هر کدومشون دو سه باری تو صف ایستادند تا غذا بکشند. البته ما ایرانی ها هم لذت بردیم.

حالا چه سری هست نمیدونم ولی این اولین باری نیست که هلندی یا غیر ایرانی میبینم که از حلیم بادمجان یا سایر مشتقات بادمجان خوشش میاد.

/ 0 نظر / 7 بازدید