شوق دیدار

چمدونهامون رو با کلی شوق و امید میبندیم. دلمون تنگ ایران و خانواده است. دلم برای بعضیا بیشتر تنگ شده. اگه راستشو بخواید من دلم برای همه به یک اندازه تنگ نمیشه. به یاد همه هستم ولی دلم برای بعضیا بیشتر تاپ تاپ میکنه. به دلم اجازه میدم که خودش انتخاب کنه که برای کی بیشتر بتپه چون بهم ثابت کرده که اشتباه نمیکنه. 

مامان عزیزم از چند روز قبل رفته تهران تا آپارتمانمون رو تمیز کنه! کار دشواریه بعد از ١ سال و ٣ ماه اون همه گرد و غبار رو پاک کنی ولی میدونم که مامان این کار رو با اشتیاق تمام  انجام میده. 

میدونم که تو چند باری که اومده تهران نتونسته بیش از ٣-٢ روز بمونه و هر وقت از خیابون ما رد شده دلش نیوده که به آپارتمان خالی ما نگاهی بندازه.

فقط ٢ روز دیگه مونده ....

/ 0 نظر / 6 بازدید