مکالمه تصویری

تابستان گذشته که پدر و مادرم برای دیدن ما و البته دیدن عضو جدید خانواده به هلند اومده بودند چند بار تصویری با برادر و خواهرم حرف زدن و خیلی از این امکان خوششون اومد. تصمیم گرفتم وقتی گوشی آیفون قدیمیم رو عوض کردم و گوشی جدید گرفتم اون گوشی رو براشون فرمت کنم و ببرم براشون.
امسال تو تعطیلات کریسمس اینترنت بی سیم توی خونه شون راه انداختم و بهشون یاد دادم که چطور از گوشی برای تماس تصویری استفاده کنن.
تا حالا چند بار با من و برادر و خواهرم که در کانادا هستند تصویری حرف زدن و بقول بابا با همون تماس اول هزینه اینترنت دراومد چون دیدن تصویر ما و نوه ها براشون خیلی باارزشه.
این شاید یکی از باارزشترین کارهایی بود که در سفر اخیرم به ایران انجام دادم .
/ 0 نظر / 91 بازدید