کار و اندیشه

امروز پس از یک سلسله مشکلات با میکروبها و فرمانتور و مشورت با استاد راهنما به این نتیجه رسیدم که ۴ هفته وقتم رو تلف کردم و همون هفته دوم باید آزمایشم رو متوقف میکردم و میکروبهای زبان بسته رو به حال خودشون میگذاشتم.

امروز فهمیدم که اگه عقلم رو بیشتر به کار میانداختم لازم نبود اینقدر بیخود زحمت بکشم و ٣ تا آخر هفته خودم و علی رو خراب کنم....

احساس پت و مت بودن بهم دست داده. کمی فکر و دقت این مواقع به درد میخوره. هر چند که به قول قدیمیها آدم تا اشتباه نکنه یاد نمیگیره ولی بهایی که برای یادگرفتن بعضی چیزها با اشتباه کردن باید پرداخت کنی زیاده هر چند که شاید بشه به راحتی اون رو یاد گرفت. بخصوص اگر یک شخص با تجربه در دسترس باشه و شما به جای خیال پردازی و تلاش برای پیدا کردن توضیح یا بهتر بگم توجیه به اونها مراجعه کنی ....

خیلی از دست خودم عصبانی هستم ولی نمیدونم چرا از کار خودم خنده ام گرفته!  با حرص خوردن هم چیزی درست نمیشه. تو این ٢ سال کار آزمایشگاهی چیزی اگر یاد نگرفته باشم دست کم فهمیدم که باید صبور بود ....

 

/ 0 نظر / 8 بازدید