تجربه تدریس

اولین هفته تدریس در آزمایشگاه به خوبی و خوشی گذشت. همراه با ١٧ دانشجوی سال اولی کلی چیز یاد گرفتم و فهمیدم که کجاها باید بیشتر توضیح بدم و کجاها باید بیشتر حواسم به دانشجوها باشه.۴ هفته دیگه مشغول هستم . ۴ هفته با کلی تجربه و دانشجوهای جور و واجور هلندی...

گاهی اوقات به این سیستم آموزش و امکانات حسودی میکنم. ای کاش دانشجوهای ما هم در ایران میتونستند آمایشهای واقعی اینچنینی و کاربردی در دوران لیسانس انجام بدن.

/ 0 نظر / 6 بازدید