فرصت

بعضی وقتهاآدم فرصتی رو که بدست میاره غنیمت نمیشماره و براحتی با یک اشتباه ساده و احمقانه از دستش میده. فرصت بعدی هم براحتی پیش نمیاد. باید منتظر موند. ولی درسی میشه برای اینکه اون اشتباه رو دیگه تکرار نکنه.....

/ 0 نظر / 6 بازدید