حس و حال من

آخه این چه وضعیه!؟ قبل از رفتن به ایران اونقدر ذوق زده و خوشحالی که عملا از دو هفته قبل کار و بارت تعطیله. بعد از برگشتن هم هوای ایران به سرت میزنه. دلتنگی میاد سراغت و دل و دماغ کار کردن نداری.

من دچار حالت اول شدم. نمیگم کار نمیکنم ولی جدی هم کار نمیکنم. تا یک کم میخوام تمرکز کنم یاد لیستی که برای رفتن آماده کردم میافتم و شروع میکنم به تیک زدن یه مورد و اضافه کردن یه مورد جدید.

ولی حس خوبیه حس رفتن، اونم کجا! بگو کجا؟! ایران ( این جمله رو بعضیا با لهجه مناسب بخونن چشمک)

/ 0 نظر / 6 بازدید