دختر بابا

بابا رفته سفر کاری و دخترک خیلی دلش براش تنگ شده. از من میپرسه چند شب باید بخوابم تا بابایی بیاد. بهش میگم باید 5 شب بخوابی تا بابایی بیاد. با انگشتهای کوچولوش میشمره یک، دو، سه، چهار، پنج و به من نشون میده. میگه این قدر؟ میگم آره عزیزم.

هنوز ساعت هشت نشده و ستاره خانم به من میگه میخوام بخوابم. میدونم چرا میخواد بخوابه ! میخواد زودتر بابا بیاد.

/ 0 نظر / 25 بازدید