صحبتهای مامانونه

دکمه های  روپوش آزمایشگاهم دیگه به سختی بسته میشند. البته همون دو سه تایی که میشه بستشون. دلم نمیاد یک روپوش بزرگتر برای این 6 هفته باقیمانده بگیرم. چون از سپتامبر که برمیگردم دوباره برام گشاد میشند.

شاید این نشونه اینه که باید کم کم از آمایشگاه دل بکنم و این چند هفته رو بشینم پای کامپیوتر . ولی مگه آزمایشگاه منو ول میکنه! از اوایل فوریه 4 بار فرمانتاسیون رو شروع کردم و بدلیل نوسان مجبور شدم متوقفشون کنم. فردا برای بار پنجم و ششم تکرارشون میکنم. اگر جواب داد که چه بهتر وگرنه باید بی خیال بشم و نتایج قبلی ام رو با گونه وحشی دیگه مقایسه کنم. میدونم که داورهای محترم ژورنال بهم ایراد خواهند گرفت . ولی 6 بار آزمایش کردن و جواب نگرفتن باید دلیل قانع کننده ای باشه. حالا ببینیم و تعریف کنیم.

داستان به فرمانتاسیون ختم نمیشه. کلی نمونه دارم که باید آنالیز کنم. البته این کار سبکتریه و مجبور نیستم تمام وقت آرمایشگاه باشم.

خلاصه باید تا 6 هفته دیگه با دختر بیایم دانشگاه و بریم و با هم آزمایش کنیم و آنالیز کنیم . دخترم حسابی کارشناس شده در امر فرمانتاسیون و نمونه گیری!

امروز که مایه تلقیح رو برای آزمایش فردا آماده میکردم داشتم خودم رو با مامانهای خونه دار مقایسه میکردم . به دغدغه هاشون در این دوران فکر میکردم و به مشغولیتهای ذهنی و کارهای خودم و امثال خودم. خدا رو شکر اونقدر مشغول هستم که دچار این مشکلات شایع بعضی مامانها نشدم و امیدوارم به لطف خدا  همونطور که همه چیز  تا حالا به راحتی پیش رفته بقیه این 10 هفته هم به خوبی و راحتی طی بشه.

پی نوشت١: روزها داره بلندتر میشه و اطرافیان سرحال تر از قبل هستند. واقعا چقدر نور و آفتاب تو روحیه آدم تاثیر میگذاره. امیدوارم این سرما هم بزودی کول و بارش رو ببنده و دمای هوا از 5 درجه بالاتر بره!

پی نوشت٢: از مقایسه با مامانهای خونه دار منظور بدی ندارم. خونه دار بودن هیچ مشکلی نداره . فقط خواستم یکی از مزیتهای کار کردن بیرون خونه رو در این شرایط بگم.

/ 0 نظر / 6 بازدید