کارت تبریک

صبح روز تولدم  آقای همسر من رو سورپریز کرده بود و یک کارت تبریک روی میز پذیرایی گذاشته بود. مثل همیشه یادش بود .با خوشحالی کارت رو از پاکتش درآوردم و خوندمش. یکهو احساس کردم تصویر روی کارت برام آشناست. خدایا من یک جایی عین این کارت رو دیدم ...

رفتم سراغ آلبومم و کارتهای قدیمی رو که علی برام گرفته بود مرور کردم. این کارت دقیقا همون کارتی بود که علی  پارسال برای تولد ٢٩ سالگیم گرفته بود.....

اون روز صبح نیم ساعتی با هم  به این قضیه میخندیدیم

فکر کنم علی سال دیگه برای خریدن کارت تبریک به اداره پست شعبه دانشگاه نره چون تنوع کارتش  خیلی کمه ....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید