نمی دانم

معمولاً از کلمه نیمدانم دو جور میشه استفاده کرد.

١- وقتی در مورد چیزی اطلاعات کافی نداری و یا مطمئن نیستی. پس در جواب سوال میگی نمیدونم و از گفتن نمیدانم  هم خجالت نمیکشی و سعی نمیکنی جوابی از خودت جور کنی .

این خصلت خوبیه و البته  ما ایرانی ها باید سعی کنیم یادش بگیریم. مثل شجاعت در معذرت خواهی کردن. بیشتر مشکلات ما از اینجا شروع میشه که شجاعت پذیرش اشتباهمون رو نداریم و از همه بدتر برای توجیهش دروغ  هم میگیم.

٢- بعضی وقتها میگی نمیدونم تا شانه خالی کنی از انجام کاری. یعنی به قول بعضی ها: "نمیدانم و راحت جانم"

این جنبه منفی گفتن نمیدانم هست که متاسفانه بعضی از تکنسین های آزمایشگاه زیاد ازش استفاده میکنند و دلشون نمیخواد زحمتی به خودشون بدن و از پشت کامپیوتر بلند شن تا بهت کمک کنن. در اینجور مواقع گفتن" نمیدانم و از همکارهات بپرس" راحت ترین کاره. 

/ 0 نظر / 6 بازدید