زوربازی ( به دعوت بابای آیدا)

در ادامه بحث زوربازی "بابای آیدا" و " علی نادری بنی" باید بگم من خیلی از قدرت خوشم نمیاد یا به عبارتی جاه طلب نیستم. هر چند که دلم میخواد اونقدر قدرت داشته باشم که خودم رئیس خودم باشم و یه آدم بیسواد نظر شو به من تحمیل نکنه. همونطور که تو ١٣ ماه کارکردن تو شرکت خصوصی ایران تجربه کردم.

فکر میکنم چیزهایی که آرزو دارم بهشون برسم  اونقدرها بزرگ نباشند که نیاز به قدرت زیادی داشته باشم و دیر یا زود میتونم بدستشون بیارم.

/ 0 نظر / 32 بازدید