دقیقه نود

این هفته کلی کار دارم که باید تمام کنم. هفته پیش اسمم رو در اول لیست جدید برای پرزنتیشن در جلسات هفتگی گروه دیدم. یعنی همین چهارشنبه. اول خواستم تغییرش بدم ولی مسئول جلسات قبول نکرد.

دیروز علی رقم کارهای مهم دیگه نصف روز وقت گذاشتم و اسلایدهام رو آماده کردم و عصر فهمیدم که دو نفر دیگر رو در برنامه این هفته گذاشتند و من باید چند هفته دیگه ارائه بدم.

حرصم گرفت از اینکه میان این همه کار انرژی ام رو برای یک چیز کم اهمیت صرف کردم.

واقعا باید بعضی کارها رو همون دقیقه ٩٠ انجام داد...

/ 0 نظر / 7 بازدید