عید

در دوران ۵/۶ ساله دانشجویی و مدتی که مجرد بودم اکثر تعطیلات میرفتم گرگان. سوار اتوبوس سیر و سفر ساعت ١ بعدازظهر ترمینال بیهقی میشدم . خیلی از دوستانم رو که مثل من در تهران دانشجو بودم موقع رفتن و برگشتن تو اتوبوس میدیدم. در کمتر از ٧ ساعت حدودای ساعت ٧:۴۵ میرسیدم گرگان.نمیرفتم ترمینال. تو همون ورودی گرگان پیاده میشدم. بابا و مامان دم فلکه منتظرم بودند . اکثرا با هم می اومدند. 

عید غدیر جزو عیدهایی بود که هیچ وقت از دست نمیدادم. تمام روز عید به دیدن سادات میرفتیم و عیدی میگرفتیم. در همسایگی ما چند تا سادات زندگی میکردند. همسایه بغلی و روبرویی کوچه چشم انداز. خانم دریاباری . وای که چقدر دوستش داشتم. خدا رحمتش کنه. خانم رحمت بخش. خانم قدس. زن داداش خودم. اینها افراد خاصی بودند که فراموش نمیشدند.

نمیدونم که رسم عید دیدنی  تو شهرهای دیگه هم به قوت گرگان هست یا نه . فقط اینو میتونم بگم که تو گرگان کم نظیره.

وای که دلم پر کشید واسه اونجا.

عید غدیر بر همگی مبارک.

/ 0 نظر / 6 بازدید