برگ ریزان

تقریبا تمام آخر هفته گیج و بیحال روی مبل دراز کشیده بودم و سلولهای بدنم با ویروس سرماخوردگی دست و پنجه نرم میکردند. گهگاهی به خواب عمیق فرو میرفتم و گهگاهی بیدار میشدم و خیره میشدم به برگهای خوشرنگ پاییزی که یکی پس ار دیگری با وزش باد رقص رقصان به زمین می افتادند.

هوا خوب بود ولی من مثل سالهای قبل نای قدم زدن روی برگها و شنیدن صدای خش خش اونها و ثبت این زیبایی ها رو با دوربین نداشتم . از کفپوش زیبا و چند رنگ پیاده رو و آغاز خواب زمستانی و آماده شدن برای شروعی دوباره در چند ماه آینده.

ای کاش ما هم میتونستیم بعضی چیزها رو دوباره از اول شروع کنیم. 

/ 0 نظر / 6 بازدید