احساس سبکی

گاهی اوقات وقتی خبری رو به کسی میدی ار عکس العملش میفهمی که واقعا خوشحال شده یا فقط خواسته مودب باشه!

امروز احساس میکنم یک بار بزرگ از روی دوشم برداشته شد. به استادهای راهنمام گفتم. هر دو خیلی خوشحال شدند و تبریک گفتند و حتی راهنمایی کردند که برای کارهای اداری به چه کسی مراجعه کنم.

شاید هم من سخت میگرفتم قضیه رو ! ولی مطمئنم اگر ایران بودم عکس العمل رئیسم دیدنی بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید