فلفل نبین چه ریزه.....

بعضی وقتها همه چیز به طور مشکوکی خوب پیش میره.غافل از اینکه یک مشکل کوچک در انتظار است که همه چیز رو کن فیکن کنه!

امروز با خوشحالی تمام آخرین مرحله آماده کردن فرمانتور رو انجام میدادم و فرمانتور رو با محیط کشت پر میکردم که دیدم فرمانتور نشتی داره و این یعنی همه چیز رو باز کن ، فرمانتور رو خالی کن و بشور ، محل نشتی را پیدا کن و تعمیرش کن، تست فشار انجام بده، فرمانتور رو پر کن و دوباره ببرش برای استرلیزاسیون تا برای فردا بعد ازظهر آماده بشه.

حالا نشتی از کجا بود:  از یک لوله کوچک نمونه گیری که جوشکاریش بر اثر حرارت استرلیزاسیون باز شده. اونقدر کوچک که به زور میشد ببینیش ولی کار من رو یک روز عقب انداخت...

خدا رو شکر ٣-٢ ساعته این کارها  انجام شد . تا ببینیم فردا چی پیش میاد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید